Naam en doel van de stichting

De Ankh is een oud Egyptisch symbool dat staat voor eeuwig leven. Als symbool voor onze stichting staat de Ankh voor eeuwig behoud, en dat is dan ook het doel van onze stichting: het borgen van de funeraire cultuur voor de toekomst, en alles wat daarmee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Grondlegger van Stichting Ankh is H.L. (Henk) Kok die zich al een mensenleven lang bezighoudt met de geschiedenis van de laatste eer. Het begon ruim 65 jaar geleden als hobby, en al snel was hij een gerespecteerd Funerair Historicus met –inmiddels- talloze publicaties op zijn naam, waaronder meerdere boeken en een Funerair Lexicon waarvan de tekst al digitaal is ontsloten via het Referentienetwerk Erfgoed.

Henk Kok legde de grond voor onze stichting door zijn fotoarchief, zijn bibliotheek en zijn auteursrechten aan ons over te dragen. Hierover vertelt hij meer in zijn 'Funerair Testament', door hemzelf uitgesproken op 16 september 2015 in “HET KOETSHUIS” te Enschede, waar wij in kleine kring de oprichting van Sitchting Ankh vierden. Overigens klinkt “testament” wat somber omdat wij nog kunnen profiteren van zijn kennis, en wij hopen dan ook dat hij nog lang in staat zal blijven onze stichting met raad en daad bij te staan.

Tijdens die viering kwam aansluitend op Henk Koks “funerair testament” de toespraak “Toekomst Visie” van Drs. Luc L.M. Eekhout, secretaris van de Stichting Funerair Erfgoed. Hij legde de link tussen “het Nederlands Uitvaartmuseum als vaste presentatie in de hoofdstad, en de stichting Funerair Erfgoed die als bestendig eigenaar van de collectie fungeert. De oprichting van Ankh, die zich ontfermt over de foto’s, documentatie en auteursrechten is voor Henk een sluitsteen. Alle partijen streven hetzelfde doel na: studie, behoud en presentatie van het funerair historische erfgoed in Nederland.”

Inderdaad. Het doel van Stichting Ankh blijft niet beperkt tot bewaren en beheren want ook overdracht van kennis is onze bedoeling. Daarom zult U veel funerair-historische publicaties van onze grondlegger op deze website tegenkomen, te beginnen met enkele columns, maar wij hopen en verwachten dat ook anderen een bijdragen zullen leveren.

 

Het bestuur

Naam Functie
A.M.H. (Arie) Molenaar Voorzitter
H. (Hans) Bleijerveld Secretaris
F.J.W. (Fred) Oostrum Penningmeester
P.H.C. (Peter) van Wijk Lid
F.H.J. (Frank) Mutter Lid

 

Adviseurs

Drs. L.A.H. (Leon) Bok
Drs. L. (Luc) Eekhout