Het zal niet vaak voorkomen dat een begraafplaats zodanig wordt misbruikt dat de burgemeester moet ingrijpen. Op 8 juli 2005 heeft de burgemeester van Enschede een 'samenscholingsverbod' uitgevaardigd voor het zogenaamde Boerenkerkhof.

 Er zijn meningen die vanuit het verleden zo diep geworteld zijn, dat men deze in de twintigste eeuw nog steeds klakkeloos verkondigt.  In een overigens goed artikel in de zondagseditie van 29 mei van de Twentse Courant Tubantia worden verschillende aspecten van het uitvaartwezen belicht.  Eén ervan gaat over de crematie en hier komt de oude geest weer uit de fles. Letterlijk staat er: 'Cremeren vindt zijn oorsprong bij heidense volkeren en antichristelijke stromingen.  Men geloofde niet in de opstanding, maar liet voor alle zekerheid het lichaam compleet vernietigen'.  Ik wist niet wat ik las!

Bijna iedereen die het artikel van professor B. Smalhout in de Telegraaf van 16 april las, was geschokt.  Dat is niet vreemd, want het aanzien van een knekelput is nu niet bepaald iets om vrolijk van te worden.

Iedere dode moet worden vervoerd naar een plek buiten de woongemeenschap, waar de begraving, bijzetting of crematie zal plaatsvinden.

Op 14 maart 1883 stierf in de ouderdom van 64 jaar, Karl Marx in zijn woning aan de Maitland Park Road in Londen. Zijn graf met buste is op de oude begraafplaats Highgate Cemetery in Londen en wordt nog steeds door bewonderaars bezocht. Kort voor zijn dood - op 11 januari 1883 stierf zijn dochter Jenny aanblaaskanker, terwijl op 2 december 1881  zijn geliefde vrouw Jenny von Westphalen, een oud buurmeisje uit een aanzienlijke Pruisische familie, was gestorven.

In alle 57 jaren dat ik in het uitvaartwezen werkzaam ben, komen met  de regelmaat van een klok woorden als fraude, misleiding en misbruik voor. In mijn archief heb ik een aparte map met daarin niet alleen geschreven teksten maar ook geluidsopnamen van frauduleuze beschuldigingen.